Celem Międzynarodowego Biennale Grafiki w Łodzi jest stworzenie wystawy ukazującej kondycję współczesnej grafiki. Chcemy dać artystom z całego świata okazję do konfrontacji swych postaw twórczych. Zależy nam na zbadaniu najnowszych nurtów i tendencji w grafice.

Międzynarodowe Biennale Grafiki w Łodzi odbędzie się w mieście o bogatej tradycji zarówno artystycznej, jak i rzemieślniczej. To tutaj od 1929 roku działała awangardowa grupa a.r., której dziedzictwem jest stworzenie największej w Europie kolekcji sztuki nowoczesnej, wystawianej w łódzkim Muzeum Sztuki. Inspirowała także powołanie w 1945 roku Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego. Obok sztuki nowoczesnej najwyższej próby tożsamość Łodzi tworzy także fabrykancka przeszłość. Wytwarzanie przedmiotów własnymi rękami lub w bliskiej współpracy z maszyną jest bliskie duchowi tradycyjnej grafiki.

Biennale wpisuje się także w pejzaż łódzkich imprez artystycznych, m.in. poświęcone różnym sztukom Łódź Biennale, Łódź Design Festival, Międzynarodowe Triennale Tkaniny, FashionPhilosophy Fashion Week Poland czy odwołujący się do lokalnych tradycji Festiwal Łódź Czterech Kultur. W tej mozaice wydarzeń poświęconych sztukom, wśród których ważne miejsce zajmują dziedziny związane z projektowaniem oraz wytwarzaniem wysokogatunkowego obiektu, pozostawało niezagospodarowane miejsce dla sztuki graficznej. Misją Międzynarodowego Biennale Grafiki jest uzupełnić tę lukę o wystawę ukazującą różnorodność wypowiedzi i postaw twórczych artystów z całego świata.